SMS Marketing

SMS Brandname

SMS GSM GATEWAY

Cung cấp cho các đơn vị là cơ quan tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu truyền thông thông tin chăm sóc khách hàng thông tin nội bộ quảng cáo giới thiệu dịch vụ qua hình thức gửi tin nhắn thương hiệu sms brandname tới các thuê bao của khách hàng hoặc cán bộ công nhân viên

Đây là dịch vụ tối ưu về mặt chi phí cung cấp cho các đơn vị là cơ quan tổ chức doanh nghiệp truyền thông tin chăm sóc khách hàng hoặc giới thiệu sản phẩm thông qua đầu số di động tới các thuê bao của khách hàng.