TÀI LIỆU

Filter và Pipe trong Unix/Linux

Filter và Pipe trong Unix/Linux Bạn có thể kết nối hai lệnh với nhau để mà đầu ra của một chương trình là đầu vào của chương trình tiếp theo.…

Cách cài đặt UNIX/LINUX

Cách cài đặt UNIX/LINUX Một khái niệm Unix quan trọng là environment, mà được định nghĩa bởi các biến môi trường. Một số được thiết lập bởi hệ thống, số khác…

Thư mục trong UNIX/LINUX

Folder UNIX/LINUX được tổ chức như thế nào ? Và nhiệm vụ của nó ra sao, chúng ta sẽ tìm hiểu về thư mục trong UNIX/LINUX trong bài viết dưới…

UNIX/LINUX là gì ?

Hệ điều hành Unix là tập hợp các chương trình mà thực hiện vai trò như một đường link giữa máy tính và người sử dụng. Các chương trình máy…